Thematisch werken

Thematisch werken – BeCAREful

16:00 14 March in Thematisch werken

image001

Inleiding

Talentgebied:  Zorg & Welzijn
Thema: BeCAREful
Titel: Thematisch werken
Duur: 10 uur

Inleiding

Kinderen in groep 1 en 2 werken vaak aan de hand van een thema. Bij thematisch werken worden dan alle opdrachten of de activiteiten met elkaar verbonden door het overkoepelende thema. Vaak wordt er een aantal weken gewerkt met hetzelfde thema. Dat loopt als een rode draad door de weken heen. Eerst wordt er kennis gemaakt met het thema en vervolgens gaan de kinderen aan de slag met opdrachten en activiteiten. Dit is prettig omdat het ervoor zorgt dat de kinderen samen leren praten over, denken over en werken aan hetzelfde onderwerp.
Bij het kiezen van een goed thema moet je er in ieder geval voor zorgen dat het thema de kinderen aanspreekt, zij moeten er wat mee hebben. Ook een actueel thema spreekt vaak aan. Denk maar eens aan de vier seizoenen of jaarlijkse feesten (Sinterklaas, Kerst, Koningsdag).
Jullie gaan zelf aan de slag met het bedenken en uitwerken van een project voor kinderen uit groep 1 en 2 aan de hand van een gekozen thema.

Aan de slag!

Maak een project voor een Kleuterklas aan de hand van een gekozen thema.

1. Bedenk eerst een goed thema. Dit thema moet kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar aanspreken. Het is natuurlijk wel handig wanneer het een thema is waar jullie veel van weten of dat jullie aanspreekt.

2. Jullie project bestaat uit de volgende onderdelen:

· Een startactiviteit, waarmee de leerkracht het thema introduceert en de kinderen enthousiast weet te maken. Het is handig voor de leerkracht om met deze opdracht alvast te ontdekken wat de kinderen al weten over het thema.

Tip: ontwerp, maak of zoek in ieder geval een praatplaat.
· Opdrachten en activiteiten passend bij het thema.

Jullie bedenken/ontwerpen in ieder geval een:
– Knutselwerkje (tekening 2D)

– Knutselwerkje (handvaardigheid 3D)

– Spel/activiteit binnen

– Spel/activiteit buiten

– Selecteer een aantal boekjes die hier goed bij passen

– Selecteer een aantal liedjes die hier goed bij passen

– Selecteer een passend filmpje voor kleuters

– Enz.

3. Hoe willen jullie dat het project wordt afgesloten? Wordt er een tentoonstelling gemaakt of een eindvoorstelling gegeven? Mogen de ouders van de kinderen dit zien?

4. Alle opdrachten verzamel je bij elkaar en hiervan maak je een leuke Piccollage.

Het project moet door een leerkracht te geven zijn. Je zorgt per onderdeel dus voor duidelijk omschreven opdrachten en werkt het verder uit met passende afbeeldingen. Dit mag in Word of PowerPoint.

Handige websites met voorbeelden:

http://www.kleuteridee.nl/
http://www.jufsanne.com/
http://www.jufanke.nl/themawinter.html
http://www.jufanke.nl/themafeest.html