Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen – Business TL

12:25 24 December in Duurzaam ondernemen

image001

Inleiding

Talentgebied:  Ondernemen/Communicatie & Economie
Thema: Business
Titel: Duurzaam ondernemen
Duur: 16 uur

Inleiding

Jullie hebben al nagedacht over een eigen bedrijf. Wat voor soort bedrijf wil je dan? Waarschijnlijks iets dat echt bij je past. En hoe ziet dat er dan uit? We gaan voor deze opdracht nog een stapje verder. Je gaat in een groepje verder nadenken over het vormen & opzetten van jullie eigen bedrijf. Niet zomaar een bedrijf, maar een bedrijf dat aansluit bij de vraag van de toekomst. Jullie gaan duurzaam ondernemen.
Maar wat is dat dan? Duurzaam ondernemen?

Bij duurzaam ondernemen ben je niet alleen meer bezig met het maken van zoveel mogelijk winst, maar houd je rekening met de wereld.
Denk dan aan een beter milieu, het welzijn van je medewerkers of je vraagt je af of het goed is voor de maatschappij.

Inspiratie opdoen

We gaan eerst inspiratie opdoen. Er zijn al ontzettend veel inspirerende, goede en duurzame bedrijfjes. We gaan dus eerst de kunst afkijken om zelf op ideeen te komen. Maak de onderstaande vragen en opdrachten.

Wat heb je nodig?

– Je iPad
– Dopjes (voor het geluid)

Werkwijze

1. Bedenk voor welk bedrijf je een moodboard gaat maken.
2. Verzamel verschillende afbeeldingen en materialen.
3. Selecteer je afbeeldingen zorgvuldig.
4. Maak een mooie compositie.
5. Plak alle afbeeldingen vast.

Opdracht 1

Ga op Internet opzoek naar ‘Hemelswater’ of bekijk de het volgende filmpje:

Leg hieronderuit wat dit bedrijf maakt?

Wat heeft dit te maken met duurzaam ondernemen?
En met welk onderdeel van duurzaam ondernemen; milieu, mens of maatschappij?

Opdracht 2

Wat hebben de volgende logo’s met duurzaamheid te maken?

Opdracht 3

Bekijk de onderstaande website, lees het door en bekijk het filmpje.

http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/ondernemer-jalila-maakt-kleding-van-koeienpoep

Wat maakt Jalila tot een duurzame ondernemer?

En nu jullie…

Jullie gaan als groepje aan de slag met het vormen van een bedrijfje in duurzaam ondernemen.
De groepen bestaan uit leerlingen met verschillende talenten die van pas komen bij het opzetten van een bedrijf. Per groepje zijn de volgende personen nodig:

1. Voorzitter (heeft de algehele leiding en zit de gezamelijke besprekingen voor)
2. Planner/organisator (zorgt voor een duidelijke planning (wat moet wanneer af?) en verdeling van taken)
3. Creativeling (is verantwoordelijk voor vormgeving en ontwerpen)
4. Presentator (is goed in het overbrengen van jullie ideeen en presenteert voor de groep)

Het begint natuurlijk met een goed idee!

Dit is misschien wel het moeilijkste deel van de opdracht.
Op welk product of welke dienst zitten we nu echt te wachten?
Welke idee is een schot in de roos?
En is jullie idee een vorm van duurzaam ondernemen?

Stap 1: Brainstormen
Begin eerst met het bedenken van ideeen. Dit gaat iedereen in de groep doen. Zo kom je op veel verschillende ideeën. Belangrijk: vraag je nog niet teveel af of het ook haalbaar is. De sky is the limit. Denk groots.

Idee: verzamel alle ideeen op Post-Its of maak een mindmap.

Stap 2: Keuze maken
Jullie hebben samen allerlei ideeën bedacht.
Nu ga je met elkaar nadenken over welke idee
jullie het beste vinden. Stel daarbij de volgende vragen:

• Van welke idee raak je echt enthousiast?
• Bij welk idee heb je een goed gevoel?
• Welk idee is creatief en spreekt tot de verbeelding?
• Welk idee sluit aan bij jouw interesses of passies?
• Is het idee een duidelijk voorbeeld van duurzaam ondernemen?
• Wat zijn de kansen en mogelijkheden van dit idee?
• Zijn er al vergelijkbare ideeen/concurenten?

Laat iedereen uit de groep zijn/haar top 3 opschrijven. Bekijk daarna welke ideeën het vaakst genoemd worden en maak uiteindelijk jullie keuze.

Stap 2: Keuze maken
Jullie idee uitwerken!

Jullie hebben nu een duidelijk idee. De volgende stap is het uitwerken van jullie idee. Dat noemen we met een mooi woord een business plan (ondernemingsplan) maken.
Jullie business plan moet je uiteindelijk kunnen presenteren aan de rest van groep. Dan kun je denken aan een presentatie die ondersteund wordt via een PowerPoint of Prezi.

Jullie business plan bezit in ieder geval de 4 P’s:

Product – Plaats – Prijs – Promotie

Product:
Welk product of welke dienst gaan jullie op de markt brengen?
Daarmee geef je ook antwoord op het doel van jullie bedrijfje. Tijdens de presentatie moet je het doel goed kunnen verwoorden. Op welke doelgroep richten jullie je? En waarom?
Welke naam past er goed bij? Een goede naam bedenken is heel belangrijk. Waarom?

Plaats:
Waar gaan jullie je vestigen? Hebben jullie een ruimte nodig of gaat alles via Internet? En is er wel ‘ruimte’ voor jullie bedrijf op de gekozen plek? Hoeveel mensen wonen er? En hoeveel concurrentie is er al? Dus er wel of geen plaats voor jullie onderneming.

Prijs:
Denk na over de prijs die jullie willen vragen voor jullie product of dienst. Gaan jullie voor een luxe uitstraling en kwalieit? Waardoor je minder zult verkopen. Of gaan jullie voor goedkoop en dus meer verkopen?

Promotie:
Hierbij gaat het om de presentatie van jullie bedrijf. Ontwerp een passend logo voor jullie bedrijf. Maak een flyer waarin jullie het product of de dienst presenteren. Hoe zetten jullie het product in de markt? Op welke manier zorgen jullie voor bekendheid? Kunnen jullie acties bedenken/onwerpen of zelfs een reclamefilmpje maken?

Verdeel de bovenstaande onderdelen
met elkaar. Let daarbij op het inzetten
van het juiste talent bij het juiste onderdeel.
De voorzitter heeft de algehele leiding en
beslist uiteindelijk.

Om een bedrijf te starten heb je geld nodig. Geld om te starten. Ook wel startkapitaal genoemd.

Op welke manieren kun je aan geld komen?

Er zijn veel verschillende manieren waarop een bedrijf aan geld kan komen. Zoek op internet naar minimaal 5 verschillende manieren. Bespreek dit met jullie groepje en maak een top 3.

Jullie hebben onderzocht dat je dus op verschillende manieren aan geld kan komen, maar om dit voor elkaar te krijgen moet je de geldverstrekker wel kunnen overtuigen om juist in jullie bedrijf te investeren.

Stap 4: Eindpresentatie
Als laatste stap gaan jullie het product of dienst verkopen aan de opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn in dit geval jullie klasgenoten.

Jullie maken een presentatie waarin het product of dienst gepromoot wordt. Dit moeten jullie op een goede en uitdagende manier doen. De opdrachtgever moet overtuigd worden van dit product of dienst om hier in te willen investeren.

Hoe gaan jullie dit aanpakken?
Maak een mooie presentatie in Powerpoint, prezi, enz.

1. Vertel welke visie en doelgroep jullie hebben gekozen en op welke manier er aandacht is besteed aan duurzaamheid.
2. Toon jullie product op een mooie en uitdagende manier.
3. Zorg ervoor dat het een duidelijk verhaal is van begin tot eind. Start met jullie visie en doelgroep en sluit af met het product of dienst.
4. Presenteer jullie presentatie aan de opdrachtgever (jullie klasgenoten).

De klas krijgt fictief geld en gaat dit inzetten op de gepresenteerde plannen. Het groepje met het meeste geld wint de opdracht!

Let op: in jullie presentatie zijn de volgende onderdelen in ieder geval aanwezig.

• Doel en doelgroep (visie)
• De 4 P’s komen aanbod
• Eindproduct
• Samenwerking
• De presentatie bestaat uit minimaal 10 dia’s.

Afronding

Je krijgt twee cijfers voor dit project. We beoordelen op proces en op product.

Voor dit project business wordt de opdracht moodboard en jullie eindpresentatie beoordeeld. Daarnaast krijg je ook een cijfer voor je blog.

Beoordelingscriteria eindpresentatie

• Alle onderdelen (zoals hierboven vermeld) zijn in de eindpresentatie opgenomen.
• Presentatie: verbaal en vormgeving
• Een duidelijke weergave van jullie eigen bedrijf en product/dienst dat jullie ontwikkeld hebben.
• Samenwerking

Beoordelingscriteria blog

• Proces is te zien op je blog. Bijv. door middel van screenshots, foto’s en teksten
• Verbetering van kwaliteit (voortgang)
• Helder overzicht
• Kwaliteit van de foto’s (helderheid, bijsnijden, compositie, enz.)
• Inzet en werkdrift