Organiseren sportdag

Organiseren sportdag – It’s all-in the game

15:08 23 May in Organiseren sportdag

image001

Introductie

Talentgebied:  Sport en organisatie
Thema: It’s all-in the game
Titel: Organiseren sportdag
Duur: 4 uur

Inleiding

Sportdagen worden al eeuwenlang georganiseerd. Denk maar eens aan beeldhouwwerken en afbeeldingen van sportende mensen op vazen uit het oude Griekenland. Tegenwoordig worden sportdagen door het hele jaar heen georganiseerd bij verschillende verenigingen/instellingen (scholen, bedrijven, sportclubs, buurtverenigingen, enz.) en tijdens speciale gelegenheden (Koningsdag, jaarmarkten, enz.).

Jullie gaan zelf aan de slag met het uitdenken en organiseren van een sportdag passend bij het thema Olympische Spelen. Bij het organiseren van zón dag komt een hoop kijken. Dat heb je al ontdekt tijdens het onderzoek naar de Olympische Spelen.

Aan de slag!

Omdat er bij het organiseren van een sportdag veel komt kijken wordt er gewerkt met een draaiboek. Het draaiboek is het belangrijkste communicatiestuk voor iedereen die betrokken is bij jouw sportdag. Bij een goed draaiboek weet iedereen wat er gaat komen en wie waar verantwoordelijk is. Maak daarom als uitwerking een duidelijk draaiboek waarin aan alles is gedacht. Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden van draaiboeken (denk aan de Koningsspelen).

Organiseer een sport – speldag passend bij het thema Olympische Spelen.
De onderstaande punten verwerken jullie in het draaiboek.

1. Bedenk voor welke doelgroep (leeftijdscategorie) jullie deze sport – speldag organiseren. Pas de activiteiten aan op de doelgroep. De doelgroep moet bestaan uit 6 groepen van 4 personen.
2. Bedenk minimaal 6 verschillende activiteiten.
Geef per spel aan:
• Wat is er nodig? Materialen/aankleding.
• Schematische tekening met de opzet van het spel
• Regels
• Opbrengst. Noteren van de snelste tijd, bepaalde hoeveelheden, hoogte?

3. Maak een tijdsschema waarin de 6 groepen aan alle 6 activiteiten deelnemen en tussendoor ook een rustmoment krijgen (pauzeronde).
Geef aan:
• Hoeveel tijd per ronde?
• Wat is de totale benodigde tijd voor deze sport – en speldag?
4. Op welke locatie wordt de sport – speldag gehouden? Maak bij deze locatie een plattegrond waarop de indeling van de sport – speldag schematisch wordt weergegeven.
5. Denk na over de afsluiting. Komt er een prijsuitreiking? En wat krijgen de winnaars?
6. Op welke manier laten jullie het thema Olympische Spelen naar voren komen tijdens deze dag? Denk aan de namen voor de groepen, de aankleding van de activiteiten, kleding van de spelers, eten & drinken.
7. Vermeld in je draaiboek hoeveel begeleiders en helpers er nodig zijn. Denk dan dus niet alleen aan de begeleiding per groepje, maar ook aan alle andere hulp die nodig is tijdens een sport – en speldag (eten & drinken, scheidsrechter of algemene spelleider, jury, EHBO, enz.).